İnşaat işlerinde en önemli adımlardan biri doğru strateji ve planlamadır. Bu noktada en önemli ayrıntı inşaat malzemelerinin seçimidir.

İnşaat Yapımında Malzemenin Önemi

Kullanılan yapı malzemeleri bu aşamada büyük önem taşır. Malzemelerin kalitesi, birim fiyatları, ebatları, adedi ve malzemelerin satın alınacağı firmanın piyasadaki yeri seçilecek malzemeler için büyük etken oluşturur.

Özellikle seçilecek yapı malzemeleri fiyat ve performans açısından belirleyici faktördür. Yapılacak inşaat için öncelikli olarak proje tasarımını yapan mimar kullanılacak inşaat malzemelerinin türünü tespit eder. Ardından projede çalışan mühendisler tarafından yukarıda belirtilen unsurları içeren araştırmalar yapılır ve alınması gereken malzemelerin miktarı belirlenir.

Kullanılacak yapı malzemeleri seçiminde malzeme içerikleri de araştırılır ve kontrol edilir. Güvenli olup olmadıkları, zarar veren herhangi bir içeriğe sahip olup olmadıkları konusunda profesyoneller tarafından dikkatlice araştırmaları yapılır.

Örneğin; zarar veren unsurlar olarak inşaat sırasında çalışan işçilerin güvenliğini tehlikeye atan, sağlıklarına zarar veren herhangi kimyasal ve benzeri bir unsur olabilir mi diye gerekli araştırmalar yapılır.

İnşaat Yapımında Kullanılan Malzemeler

İnşaatın yapımında kullanılan, kaya, kil, çakıl, kum, taş, mıcır, çimento, kireç, demir, briket, beton blokları, inşaat demirleri, beton çivesi, mozaik tavlı tel ve diğer tüm malzemelerin seçiminde inşaatı yapacak konunun uzmanı kişiler gerekli özeni göstermelidir.

Bu belirtilen konularda ülkemizde Bayındırlık Bakanlığı’nın Genel Teknik Şartnamelerin de en ince detay bilgilere kadar kullanılacak malzemelerde ki aranan özellikler belirtilmiştir.

Ülkemizde inşaatlarda kullanılan malzeme kategorileri ise; Yalıtım Malzemeleri, seramik, tuğla, kiremit, demir, çelik, alçı, alüminyum, boru, aydınlatma, ahşap, boya, asansör, cam, çimento, çivi, ısıtma, soğutma, havalandırma, kireç, doğal taşlar, asansör ve hazır beton olarak sunulmaktadır.

Genel Olarak Aranan Özellikler;

-Fiyat ve Performans orantısı,
-Elde edilebilecek en yüksek performans,
-Piyasadan kolay sağlanabilen, saklanabilen ve sürdürülebilirliği olan,
-Garanti belgeli ve garanti süresi uzun olan,
-Bayındırlık Bakanlığı’nın inşaat malzemelerinde aradığı tüm unsurları kapsayan,

Bu malzemelerin kaliteli, garantili, dayanıklı olması yapılan inşaatın toplum ve ülke için büyük önem arz eder.

Söz konusu inşaat malzemelerinin depreme, rutubete, sel baskınına, yaşanabilecek herhangi bir doğal afete mutlak suretle dayanıklı olması gerekmektedir.